Hiển thị bài viết Tin tức

Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.

  Hiển thị bài viết Tin tức

Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.
ubnd
Văn bản pháp quy

  Website Liên kết

  Số lương truy cập

  • Đang truy cập : 6
  • Tổng lượng truy cập: 7.151.154

  Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Ban hành quy định về công tác quản lý cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND quận Ba Đình

16/04/2012 ----- Còn hiệu lưc
2

Ban hành quy chế làm việc của UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011-2016

20/09/2011 ----- Còn hiệu lưc
3

Về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/08/2011 ----- Còn hiệu lưc
4

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

01/07/2011 ----- Còn hiệu lưc
5

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

21/02/2011 ----- Còn hiệu lưc
6

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương

21/02/2011 ----- Còn hiệu lưc
7

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

21/02/2011 ----- Còn hiệu lưc
8

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật

21/02/2011 ----- Còn hiệu lưc
9

Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

21/02/2011 ----- Còn hiệu lưc
10

Pháp lệnh về người tàn tật

21/02/2011 ----- Còn hiệu lưc

  thư điện tử TP.Hà Nội

hom thu

  Cổng giao tiếp điện tử

cong giao tiep

  các địa điểm nổi tiếng

  thông tin quy hoạch

thông tin quy hoach

  công báo chính phủ

cong bao chinh phu

  hành chính công

hành chính công

  Bình chọn

BÌNH CHỌN

  • Làm thế nào để kiềm chế lạm phát?
  • Kết Quả

  Dân số

Số dân 228.352
Mật độ 24.703 người/km²

  Vị trí địa lý

Trụ sở UBND 25 Liễu Giai
Vị trí Tây Hà Nội
Diện tích 9,244 km²
Số phường 14 phường